Sadece Cumhuriyet Yetmiyor

CHP’nin Çanakkale’de deneyimli ismi Tuygan Çalıkoğlu, Cumhuriyetin 91. yılını kutlama mesajını rutinin dışına çıkarak farklı bir pencereden verdi.

 

“Anayasa, yasa ihlalleri sıradanlaştı”


Çalıkoğlu, “ Cumhuriyetin 91. yılını kutluyoruz. Cumhuriyet egemenliğin hanedanlıktan halka devredilmesi; ırk, dil, din, mezhep ve topluluk ayrımı yapmayan bir rejimin kurulması demek. Halkın egemenliği ise ancak demokrasinin tesisi ile mümkün. Başlangıçta demokrasi ve çoğulcu niteliği olmayan Cumhuriyet, geçen bunca zamana karşı hala demokrasisini tesisi edebilmiş değil.AB standartlarında bir demokrasimiz ne yazık ki yok. Güçler ayrılığı anlamına gelen demokrasiden, güçlerin tek elde toplandığı bir rejime doğru savruluyoruz. Başlangıçta bürokrasi ve ordu vesayeti altında olan Cumhuriyet bugün tek parti vesayetine girmiş durumda. Evrensel hukuk normlarını vazgeçtik, yürürlükteki yasalara, kurallara bile saygılı olmaktan her geçen gün uzaklaşıyoruz. Anayasa, yasa ihlalleri sıradanlaştı, ancak hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altında olmadığı toplumumuzda, Batı demokrasilerindeki demokratik tepkiler ne yazık ki verilemiyor” dedi.

“Gelişmekte olan ülkeler içinde gittikçe zayıflayan bir konumumuz var”

Günümüzde siyasal yapının ekonomiyi doğrudan etkilediğini ifade eden Tuygan Çalıkoğlu, “ Dünya ekonomisinin durumu ortada. Küresel ve bölgesel ekonomik ve jeopolitik riskler her geçen gün artıyor. Gelişmekte olan ülkeler içinde gittikçe zayıflayan bir konumumuz var. Bütün bunların yanında, demokrasisi sorunlu bir Türkiye'nin revize edilen Orta Vadeli Program hedeflerine bile ulaşmasını beklemek gerçekçi değil. Bu durumda propaganda amaçlı 2023 hedeflerini tutturmak zaten imkansız” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyeti demokratik ve çoğulcu hale getirmeden…….”

CHP Çanakkale’nin etkili ismi Tuygan Çalıkoğlu mesajının finalinde “Sonuç olarak; ekonomi ve siyaset yönetimi artık sürdürülebilir değil, acilen yeni bir paradigmaya, yeni bir bakış açısına ihtiyaç var.  Öncelikle Cumhuriyetin demokratikleşmesi gerek. Bu nedenle; siyasetin yeniden yapılanması, harcamaların şeffaflaşması, vergilerin nereye harcandığını denetlenmesi ve devletçi ekonomik yapının yolsuzluklardan arındırılması gerek. Cumhuriyeti demokratik ve çoğulcu hale getirmeden; halkı özgürleştirmek, adalete güvenmek, yaratıcılığı geliştirmek mümkün değil. Bu durumda gelişmiş toplumlar arasına girmemiz de hayal. Çünkü "gelişmiş toplum" olmak için demokrasi ve evrensel hukuk gerek; sadece Cumhuriyet yetmiyor” görüşlerine yer verdi.